Byggtorget logoByggtorget logo
Plantegning med endringer etter det nye bygningsenergidirektivet.Plantegning med endringer etter det nye bygningsenergidirektivet.
Plantegning med endringer etter det nye bygningsenergidirektivet.Plantegning med endringer etter det nye bygningsenergidirektivet.

Dette er det nye bygningsenergidirektivet fra EU

Det nye EU-direktivet vil gjøre at norske husstander må oppgraderes innen 2030. Her er det du må vite om det nye bygningsenergidirektivet.

Enten du skal sende ut tilbud på oppgradering av en bolig fra etter krigen eller oppføring av et nybygg, er det lurt å være oppdatert på det nye bygningsenergidirektivet fra EU. Det kan nemlig sette store føringer for hva norske boligeiere bør prioritere når de renoverer eller bygger nytt.

Reglene vil kreve at boliger blir langt mer energieffektive enn de er i dag.

Blir direktivet vedtatt slik det ser ut nå, vil en del norske husstander måtte utbedre boligen innen 2030.

Her finner du oss

Hos Byggtorget får du både lokal kompetanse og kyndig veiledning fra våre hyggelige fagfolk. Ingen er på flere steder i Norge og kjenner landet bedre enn oss i Byggtorget!

Dette er EUs bygningsenergidirektiv

De nye reglene kommer som følge av at myndighetene ser et stort behov for å få ned husstandens energiforbruk og redusere bruken av fossilt brennstoff. Norge er forpliktet til å implementere direktivet gjennom EØS-avtalen, men vil ha rom for nasjonale tilpasninger.

Det nye bygningsenergidirektiv betyr enkelt forklart at norske boligeiere må oppgradere boligene sine for å overholde regelverket, og for å få solgt boligen sin i fremtiden.

Det nye bygningsdirektivet går i hovedsak ut på:

 • Energiforbruket i bygg skal ned med 16 prosent til 2030 og med 20-22 prosent frem til 2035. Begge sammenliknes med forbruket i 2020-nivået.
 • Etter 2040 skal ikke olje og gass brukes til oppvarming, et forbud Norge allerede innførte fra 2020.
 • Halvparten av kuttene skal være i den delen av boligmassen som er minst energieffektiv i dag.
 • Alle nye bolig- og næringsbygg skal være nullutslippsbygg fra 1. januar 2030.
 • Alle bygninger skal være nullutslippsbygninger innen 2050 og kvalifiseres til energiklasse A.
 • Hvert land skal ha gode støtteordninger til forbrukerne, som for eksempel skattefradrag, momskutt og rene støtteordninger.

Kilde: Huseierne

Neste steg er at den foreløpige avtalen krever formell vedtakelse av Europaparlamentet og rådet. Når denne prosessen er fullført, vil direktivet tre i kraft.

Unntak fra bygningsenergidirektivet

Det er foreslått to unntak i det nye bygningsenergidirektivet:

 • Gjelder ikke for hytter og fritidsboliger.
 • Eldre bygg og bygg av historisk interesse unntas der det er teknisk vanskelig å gjennomføre tiltak.

Nye klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser

Jobber du med offentlige prosjekter? For at Norge skal nå målene om halvere utslippene innen 2030, blir det fra 2024 påbudt å stille klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Endringen gjør at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent.

Energimerking av boliger

I dag går energikarakterene til hus og bygg fra karakteren A til G, og sier noe om energistandarden i huset. Et hus med god energikarakter betyr at boligen bruker lite energi og har et lavt klimagassutslipp.

Med det nye bygningsenergidirektivet skal alle hus og bygninger være energiklasse A i 2050. I dag har under 3 prosent av bygningsmassen i Norge energimerke A, ifølge Enova.

Vi i Byggtorget kan hjelpe deg med energiberegning av boligen i ditt prosjekt.

Person som etterisolerer for å gjøre enøk-tiltak.

Bilde: Etterisolering og bytte av vinduer er effektive grep for energieffektivisering av boligen. Foto: Byggtorget

Energieffektive boliger

I et eldre, trekkfullt hus kan boligeieren halvere oppvarmingskostnaden ved energieffektivisering. Når du snakker med kunden din om kostnadene for energieffektivisering av boligen, er det derfor viktig å minne om at strømutgiftene reduseres og at inneklimaet forbedres.

Med en mer energieffektiv bolig vil boligeieren bli mindre sårbar ved store svingninger i strømprisene.

Effektive grep du bør anbefale kunden din:

 • Sette inn varmepumpe: En enkel oppgradering som kan installeres med det samme og som gir umiddelbar effekt på strømprisen.
 • Bytte vinduer: Vinduene står for 40 prosent av varmetapet i boligen. Nye energieffektive vinduer kan begrense tapet.
 • Etterisolering og vindtetting av boligen.
 • Installere balansert ventilasjon.
 • Oppvarming med peis.

Prisen for å bytte vinduer og etterisolere regnes å være mellom 500.000 og én million kroner for en vanlig enebolig.

Les mer om: Etterisolering av boligen

Les mer om: Bytte til nye vinduer

Lurt å tenke på ved nybygg

Myndighetene ønsker å redusere boligens klimagassutslipp over hele livsløpet til boligen. Det betyr at bygningens direkte utslipp beregnes i kombinasjon med utslipp fra produksjon, gjenvinning av materialer og transport.

Byggtorget kan bidra med energiberegning, arkitekttjenester og byggesøknad til ditt prosjekt.

Større renoveringer

Det nye direktivet vil også sette krav til energimerking ved større renoveringer.

Byggtorget kan hjelpe deg med energiberegning av boligen slik at boligen får riktig energikarakter.

Støtte fra Enova ved energioppgradering

Husk å opplyse kundene dine om at Enova har ulike støtteordninger. Ved større oppgraderinger kan man få inntil 150 000 kroner i støtte.

Spør proffselgerne hos Byggtorget dersom du ønsker innspill om produkter og løsninger som kan være aktuelle til ditt neste prosjekt. Ingen er på flere steder i Norge og kjenner landet bedre enn oss i Byggtorget.

Vi gjør proffens hverdag enklere

to håndverkere står inne på en byggeplass og smiler til hverandre

Byggtorgets hjerte hamrer for lokalmiljøet. Det handler om at vi vet hva som er hva, og hvem som er hvem. Vi kjenner sesongene, næringen og de lokale tradisjonene – våre fagfolk er her for å gjøre proffens hverdag enklere.

Byggtorget er en del av Norges største bolig- og byggevarekonsern. Det gir tilgang til markedets beste leverandører og priser, og den beste distribusjonen som sørger for at trelast og byggevarer fra hele verden kommer frem til byggeplassen – uansett hvor i landet du befinner deg.

Proffen prioriteres

Som PROFF hos Byggtorget, vil du alltid bli prioritert. Med Proffnett får du tilgang til markedets beste digitale prosjektverktøy for profesjonelle håndverkere. Her har du tilgang til netthandel, aktive prosjekter og dine avtalepriser døgnet rundt. Du kan også bruke Proffnett som en egen app på mobilen.

Hver måned sender vi ut nyhetsbrev med unike rabatter og tilbud til våre PROFF-kunder, tips fra Byggtorgets eksperter og nyheter fra våre leverandører. Meld deg på nyhetsbrevet her.

Kontakt ditt varehus for å bli kunde og få tilgang til Proffnett. ​

Vi snekres!