Byggtorget logoByggtorget logo

Proff arkitekttjenester

Frigjør mer av arbeidstiden til å gjøre det du kan aller best. Uansett om det skal bygges nytt, bygges på eller bygges om, kan Mestergruppen Arkitekter hjelpe deg.

Norges største fagmiljø på trehus

Med Mestergruppen Arkitekter har du landets største fagmiljø på trehus i ryggen. 85 dedikerte arkitekter, ingeniører, saksbehandlere og arealplanleggere kan hjelpe deg med alt fra en liten endring til komplett detaljprosjektering og større planarbeid for bygg og anlegg i tiltaksklasse 1 og 2.

Hva Mestergruppen Arkitekter kan hjelpe deg med

I tillegg til salgskalkyler og mengdeberegning, byggesøknader og energiberegninger kan arkitektene hjelpe deg med en lang rekke tjenester:

  • Plan- og reguleringsarbeid
  • Arbeidstegninger
  • Statikk og stabilitetsberegninger
  • Mulighetsstudier og volumstudier
  • Byggemeldingstegning med situasjonsplan
  • Utomhusplan
  • Overvannshåndtering
  • Stål- og betongprosjektering
  • Brannprosjektering

Vite mer? Ta kontakt med proffselger hos ditt lokale Byggtorget varehus.