Byggtorget logoByggtorget logo

Proff energiberegning

Trenger du hjelp til energiberegning av et prosjekt? La oss ta hånd om energiberegning, energidokumentasjon, energiattest og energimerke.

Enklere for deg å innfri krav

Teknisk forskrift stiller krav om at byggverk skal prosjekteres og utføres med tanke på lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning. Vi gjør det enklere for deg å innfri kravene som stilles til byggets isolasjons- og energibehov.

Energiberegningen tar også hensyn til

  • Byggets beliggenhet
  • Lufttetthet
  • Volum
  • Solinnstråling
  • Ventilasjonssystem
  • Andre oppvarmingssystemer

Vi kan også bistå med energirådgiving inn mot ENOVA.

Tjenesten leveres av Mestergruppen Arkitekter.

Visste du at…
Byggtorget er en del av Norges største bolig- og byggevarekonsern, Mestergruppen? Som vår proffkunde har du tilgang til et bredt spekter av tekniske tjenester via Mestergruppen Arkitekter.

Vite mer? Ta kontakt med proffselger hos ditt lokale Byggtorget varehus.