:

For å se sortiment og informasjon om din fortrukne Byggtorget-butikk

Ny terrasse i sommer? Nå kan du bygge enda mer uten å søke

De siste årene har det kommet flere lettelser i plan- og bygningsloven – og fellesnevneren er at det har blitt stadig mindre papirarbeid knyttet til å gjøre enklere tiltak.

01.05.2021 ble det iverksatt enda et knippe lettelser når det gjelder terrasser og mindre tilbygg, slik at det nå er enda færre tiltak som krever søknad før du går i gang.

Det er imidlertid ikke dermed sagt at du bare kan finne frem materialer og verktøy og gå i gang uten videre. Det stilles nemlig en del krav til tiltak som skal iverksettes uten å måtte søke kommunen.

Disse reglene gjelder for terrasse

Når det gjelder terrasser som er forbundet med en bygning, må du særlig passe på høyde og størrelse. Følgende krav stilles til denne typen terrasser:

  • Den kan ikke være høyere enn 1 meter fra eksisterende terreng
  • Den kan ikke stikke mer enn fire meter ut fra bygningens yttervegg.
  • Det er ikke tillatt med overbygg, men rekkverk på inntil 1,2 meter høyde aksepteres
  • Den må plasseres minimum 1 meter fra nabogrensen

Vil du bygge platting på bakken, som ikke er høyere enn 50 cm., kan du også bygge uten å søke. Slike plattinger kan faktisk plasseres helt inntil nabogrensen og de teller heller ikke med i tomtens bebygde areal (BYA).

– At plattingen ikke teller med i det bebygde arealet på tomten er særlig en fordel på små tomter der man har allerede har prøvd å få til best mulig utnyttelse. Det er rett og slett ikke sikkert at det er særlig mye plass å gå på, og dermed er det som regel enklere å få til en platting enn en terrasse, sier Boligfaglig ansvarlig i Mestergruppen, Arve Solheim.

Disse reglene gjelder for tilbygg

Når det gjelder tilbygg, kan du bygge uten å søke dersom det verken har et samlet bruksareal (BRA), eller bebygd areal (BYA), på over 15 kvadratmeter. Et tilbygg skal ha et eget bæresystem og settes opp ved siden av et eksisterende bygg. Det kan dessuten ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende bygget.

Positive endringer, men vær obs på dette

De nye endringene er i all hovedsak positivt nytt, både fordi de bidrar til å avbyråkratisere regelverket og fordi de gjør livet enklere for innbyggerne og kommunene.

– Det er imidlertid en viss grunn til bekymring når det gjelder avstander til nabogrensen. Det verserer allerede mange nabokrangler, og når enda flere kan ta loven i hånd og bygge svært nære naboen, er det en risiko for at det oppstår enda flere konflikter. Derfor er god kommunikasjon helt avgjørende, sier Solheim.

Hans beste råd er derfor at du snakker med naboen før du går i gang med prosjektet. Kanskje de allerede har laget sin egen uteplass, og at dine planer om en ny terrasse eller platting kommer i konflikt med dette. Det betyr ikke at dine planer må legges til side – poenget er at kommunikasjon gir større sjanse for et sluttresultat som er akseptabelt for begge parter.

Lokale reguleringsplaner overstyrer

En annen ting du må være klar over, er at lokale reguleringsplaner overstyrer de nasjonale reglene. Det gjelder både dersom du skal bygge platting, terrasse eller et tilbygg.

– I lokale reguleringsplaner vil du kunne finne strengere krav enn det som kommer frem i de nasjonale reglene. Det kan blant annet gjelde avstand til nabogrenser, kommunale veier, høyde på tilbygg og liknende. I tillegg finner du informasjon om hvor mye bebygd areal du har plass til på tomten, sier Solheim.

Usikker? Snakk med fagfolk

Er du ikke vant til å forholde deg til reguleringsbestemmelser kan det imidlertid være litt vanskelig å lese dem. Solheims anbefaling er derfor at du rådfører deg med fagfolk dersom du er usikker. Kommunen kan også hjelpe deg å forstå hva reguleringsplanen betyr for deg.

Husk også at det skal sendes inn melding til kommunen dersom du setter opp et tilbygg som er unntatt søknadsplikt. Det skal gjøres senest fire uker etter ferdigstillelse. Poenget med å melde i fra er at kommunen skal få oppdatert kart- og matrikkeldata.

Gode tips til terrassebyggingen

Når alle krav er avklart og du kan starte med det du faktisk har tenkt, er det også ting du bør tenke på. I dag finnes det en rekke ulike typer terrassebord på markedet, og du har langt flere muligheter til å sette ditt eget preg på byggverket enn for noen år siden.

Vi kan for eksempel nevne Concise Collection fra Talgø. Da snakker vi om royalimpregnerte bord med såkalt sawcut - en spesialbehandlet overflate som gir en deilig, børstet følelse. Behandlingen gir dessuten mindre fiberreisning og jevnere fargeheft. Nytt av året er at Concise-terrassebord leveres i dimensjonene 28*95 mm og 28*145, i tillegg til 28*120 mm.

Andre tips du bør ta med deg videre når terrassen skal bygges, er:

  • Lag nivåer og soner for å få et mer dynamisk og personlig uttrykk
  • Kombiner materialer for å skape visuelt spennende kontraster
  • Bruk grønne planter og vekster for å skape liv på terrassen. Selvbyggede blomsterkasser gjør alltid susen, men hva med å prøve seg på å lage integrerte bed i terrassen?

Vurder skjult innfesting

For å sette prikken over i´en, bør du dessuten vurdere skjult innfesting av terrassebordene. En terrasse uten et eneste skruehull er både estetisk tiltalende og betyr at du ikke trenger å forholde deg til hundre- eller tusenvis av små hull som samler vann og støv og som har en tendens til å flise opp over tid.

ESSVE har to systemer for skjult innfesting:

  • ESSVE HDS, som er et system med skjult innfesting med skruer. Med HDS bruker du en helt vanlig drill i kombinasjon med spesialbits- og skruer fra Essve
  • ESSVE Edgefast, som er en helt ny type spikerpistol for skjult innfesting med spiker. Med Edgefast går montering av terrassebord 4-5 gangere raskere enn tradisjonell toppskruing.

Vi snekres!