Byggtorget logoByggtorget logo
byggeregler terrassebyggeregler terrasse
byggeregler terrassebyggeregler terrasse

Byggeregler for terrasse, hagestue og levegg

Det er ikke nødvendigvis fritt frem å bygge i hagen, men det finnes flere ting du kan gjøre uten byggesøknad. Her får du en oversikt over hva som er tillatt å bygge.

En lun og koselig pergola i hagen med le for solen eller en stor terrasse, det er drømmen for mange norske hageeiere. Men vet du hva du har lov til å bygge uten at det er søknadspliktig?

For å kunne bygge uten å søke, må du ha dette i orden:

  • Sjekk at du ikke bygger utover tillatt utnyttelsesgrad på tomten.
  • Undersøk planer og bestemmelser for eiendommen nøye.
  • Følg avstandskrav og byggegrenser.
  • Sjekk at det du vil bygge er unntatt søknadsplikt.
  • Meld fra til kommunen om det du har bygget.

Når det gjelder terrasser og mindre tilbygg, kom det nye byggeregler i 2021. Det innebærer at det er færre tiltak som krever søknad før du går i gang, men du er fortsatt nødt til å ta hensyn til lokale reguleringsplaner og regelverk.

Markterrasse og platting

En terrasse forbundet med en bygning kan ikke være høyere enn én meter fra eksisterende terreng, og kan ikke stikke mer enn fire meter ut fra bygningens yttervegg. Den må plasseres minimum én meter fra nabogrensen, kan ikke være overbygd, men kan ha rekkverk på inntil 1,2 meter i høyde.

En frittstående platting som ikke er høyere enn 50 cm over bakken kan du også bygge uten å søke, og den kan plasseres inntil nabogrensen. Men ta gjerne en prat med naboen først.

Regler overbygd terrasse

I mange tilfeller er en overbygd terrasse søknadspliktig, så sjekk reguleringsplanen til kommunen. Maksimal tomteutnyttelse vil også kunne påvirke hva du kan gjøre uten å søke.

Normalt kan du bygge tak over terrassen på opptil 15 kvadratmeter så lenge det har egen bærekonstruksjon, altså ikke er en del av husfasaden. Maks gesimshøyde er tre meter og maks mønehøyde er fire. Du må ha minst én meters avstand til nabogrensen og andre bygninger på tomten.

Regler for rekkverk

Skal du bygge rekkverk må det bygges slik at det ikke kan klatres i. Høyden skal være minimum 90 centimeter i trapper og ramper. Du kan også få kjøpt ferdig rekkverk. Er terrassen eller verandaen mer enn en halv meter over bakkenivå, skal den ha rekkverk på minimum én meter. Er det nivåforskjell på mer enn 10 meter skal rekkverket være minst 1,2 meter.

pergola hagestuepergola hagestue
utekjøkken med pergolautekjøkken med pergola

Over ser du: Mens en frittstående pergola ikke er søknadspliktig, vil en med tett tak over regnes som bebygd areal. Foto: Bergene Holm og Talgø MøreRoyal

Bygge levegg uten søknad

Levegg og spilevegg er ikke søknadspliktig hvis den står minst en meter fra nabogrensen, er maksimalt 1,8 meter høy og inntil ti meter lang. Plasseres den nærmere enn en meter fra nabogrensen, kan veggen være inntil fem meter lang og maks 1,8 meter høy.

Pergola

Frittstående pergola er normalt ikke søknadspliktig, men med tett tak over regnes den som bebygd areal. Du har lov til å bygge mindre tilbygg på inntil 50 kvadratmeter uten å søke om det, unntaket er om du kler den inn med isolerte glass eller vegger som gjør at den kan regnes som beboelig areal. Vær oppmerksom på at i enkelte kommuner kan pergola være meldepliktig.

Bygge hagestue uten å søke

Selv om plan- og bygningsloven sier at man kan bygge inntil 50 kvadratmeter frittstående bygg på egen tomt uten å søke, er det likevel ditt ansvar å tilse at du bygger i tråd med lovverket og reguleringsplaner.

Hagestuen må stå minst en meter fra nabogrensen og en meter fra huset, kan ikke ha mer enn én etasje og mønehøyde må ikke overstige fire meter. Den kan ikke brukes som bolig. Du må holde deg innenfor den maksimale utnyttelsesgraden på tomten, og er selv ansvarlig for å undersøke lokale regler for din kommune.

Direktoratet for Byggkvalitet sine nettsider finner du en veiviser du kan bruke for å sjekke om du kan bygge uten å sende byggesøknad til kommunen.

utehus hage

Bilde: Bygger du noe som kommer direkte i utsikten til naboen, er det alltid lurt å informere naboene om hva som skal bygges. Foto: Talgø MøreRoyal

Lokale regler og kommunens kartdata

Skal du bygge gjesterom for overnatting, må du søke kommunen. I kystkommuner gjelder dessuten egne regler for byggegrense mot sjø og hundremetersbelte. Sjekk alltid lokale forhold før du setter i gang, ulike regler kan gjelde for hjemkommunen din og kommunen du har ferie- eller fritidsbolig i.

Når bygget er ferdig må du gi beskjed til kommunen slik at de får tegnet det inn i kommunens kartdata.

Ønsker du å etterisolere slik at du får utvidet sesongen, kan det gjøres senere. Men vær obs på at dette kan utløse søknadsplikt, sjekk gjerne denne veiviseren fra Direktoratet for Byggkvalitet.

Godt å vite

Ønsker du å bygge bør du alltid lese deg opp på det generelle regelverket før du setter i gang, og husk å sjekke lokale reguleringsplaner. Kommunen kan ha strengere krav enn de generelle reglene, og da er det de reglene som gjelder.