Byggtorget logoByggtorget logo
Stillas utenfor hus som du må ha stillaskurs for å sette opp.Stillas utenfor hus som du må ha stillaskurs for å sette opp.
Stillas utenfor hus som du må ha stillaskurs for å sette opp.Stillas utenfor hus som du må ha stillaskurs for å sette opp.

Unngå fallulykker med god HMS

Minimer risikoen for arbeidsskadedødsfall og fall med god kunnskap. Byggtorget tilbyr kursing for å forebygge ulykker på byggeplassen og har et bredt utvalg av verneutstyr.

I 2022 var bygg- og anleggsvirksomhet en av tre næringer som peker seg ut når man ser på arbeidsskadedødsfall, ifølge innmeldte tilfeller til Arbeidstilsynet.

Som arbeidsgiver har man ansvar for å kartlegge og vurdere risiko på arbeidsplassen og prosjektet, i tillegg til å iverksette risikoreduserende tiltak.

Med god planlegging for arbeidsoppgaver og en plan for uforutsette situasjoner er du og dine kolleger bedre rustet dersom en arbeidsulykke oppstår.

Les også: God logistikk gir en sikrere hverdag

Fall en vanlig årsak

Fall er fortsatt den vanligste årsaken til arbeidsulykker, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Innen bygg og anlegg er det mye arbeid i høyden, være seg på tak, stillas eller i lift. Gode HMS-rutiner gir bedre sikkerhet.

Årsakene til ulykkene kan skyldes både utstyrsfeil, manglende bruk av utstyr, manglende opplæring og kunnskap, eller at man går utenfor avgrensede områder.

Man kan aldri helgardere seg mot ulykker, men forebygging er et viktig tiltak for å minske antall ulykker.

Mann som er fallsikret i stillas på byggeplass.Mann som er fallsikret i stillas på byggeplass.
Høyt stillas satt opp utenfor bygning.Høyt stillas satt opp utenfor bygning.

Forebygge arbeidsulykker

For å unngå arbeidsulykker er planlegging av et nytt prosjekt viktig. I planleggingen inngår arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder, utstyrsbehov, risikovurdering, avsperringer, bemanning, ansvarsfordeling, kommunikasjon og redningsplan.

Å være oppdatert på sikkerhetsrutiner og ha oppdatert kompetanse om for eksempel utstyr og verktøy er også viktig. Kursing er med på å øke kompetansen til deg og kolleger, og kan dermed bidra til å redusere risikoen for fall og andre ulykker.

Les hvordan du kan unngå tre vanlige arbeidsulykker og skader her.

HMS-kurs

Som leder er du ansvarlig for trygge rammer på arbeidsplassen for alle ansatte. Byggtorgets samarbeidspartner har nettbasert HMS-kurs for ledere, et lovpålagt kurs for arbeidsgivere, slik at du slipper store utgifter til reise, kost og losji.

Les mer om HMS-kurs her.

Fallsikring

Alt arbeid som utføres mer enn to meter over planert terreng regnes som «Arbeid i høyden» av Arbeidsmiljøloven.

Med fallulykker som den vanligste typen arbeidsulykker sier det seg selv at fallsikring er viktig. Fallsikringsutstyr bremser fallet på en sikker måte dersom uhellet er ute, samtidig som det er med på å forhindre fall fra høyder.

God kunnskap om fallsikringsutstyr og sikkerhetstiltak i høyden er viktig. Les mer om vårt fallsikringskurs her.

Å sikre mennesker mot fall er en ting, men du må også sikre verktøyet du jobber med i høyden. Gjenstander som faller fra store høyder kan ha katastrofale følger. Du får både ulike typer festeringer, klips, liner og verktøy med egne festepunkter slik at du kan sikre utstyret du jobber med.

Les mer om verktøysikring her.

Stillas satt opp utenfor hus.Stillas satt opp utenfor hus.
Personer som utfører hjertekompresjoner på dukke på førstehjelpskurs.Personer som utfører hjertekompresjoner på dukke på førstehjelpskurs.

Bilder over: Bruk av stillas og utføring av førstehjelp er ting du lærer om på Byggtorgets kurs. Foto: Byggtorget

Stillaskurs

Hånd i hånd med fallsikring går sikkert bruk av stillas. Tar du stillaskurs, lærer du montering, demontering og endring og kontroll av stillaser inntil ni meters høyde i standardoppstilling.

Samtidig som sikker montering og bruk av stillas er viktig, er bruk av stillas i seg selv også en måte å forebygge fallulykker på.

Les mer om stillaskurs her.

Opplæring i stillas er et obligatorisk lovpålagt kurs dersom du skal sette opp et stillas på over 2 meter.

Byggtorget har også stillaspakker dersom du trenger stillas til et prosjekt. Les mer om stillaspakker her.

Førstehjelpskurs

Kunnskapen om førstehjelp og hvordan man bruker en hjertestarter kan redde liv dersom det oppstår arbeidsulykker med kritiske skader.

På førstehjelpskurs lærer du blant annet om vurdering av skader, stansing av blødninger og hjerte- og lungeredning. Ved å ta kurs i hjertestarter kan du øke muligheten til overlevelse for den skadde med 50 prosent.

Les mer om førstehjelpskurs og hjertestarterkurs her.

Verneutstyr

Hos Byggtorget får du naturligvis alt du trenger av arbeidsklær og verneutstyr, slik at du er godt beskyttet.

Du finner alt fra vernesko, vernebriller og hørselsvern til hjelm, hansker, kneputer og støvmaske. Det er stor bredde i både leverandører og produkter, slik at du finner alt du trenger for personlig sikkerhet.

Se vårt store utvalg av arbeidsklær og verneutstyr.

Les også: Kneputer: Ta vare på knærne dine

Hos Byggtorget kan du også få trykket bedriftens logo på arbeidsklær.

Dame med arbeidsbukse i trapp.Dame med arbeidsbukse i trapp.
Mann som står på gardintrapp for å komme bedre tl i høyden på byggeplass.Mann som står på gardintrapp for å komme bedre tl i høyden på byggeplass.

Bilder over: Godt arbeidstøy og verneutstyr i kombinasjon med riktig utstyr for jobben gjør arbeidshverdagen tryggere. Foto: Blåkläder og Hultafors.

Trygge rammer med gode arbeidsforhold

Å legge til rette for gode arbeidsforhold og en trygg byggeplass reduserer risikoen for ulykker og skader. Et godt arbeidsmiljø og mindre alenearbeid bidrar til dette og er gode sikkerhetstiltak.

I tillegg til verktøy og verneutstyr er også annet utstyr på byggeplassen viktig, som for eksempel ledningsfrie verktøy og gardintrapp.

Mangelfull eller svak belysning kan føre til at du blir fortere sliten, sjansen for feil øker og risikoen for ulykker blir større. Med andre ord er god arbeidsbelysning et viktig hjelpemiddel og tiltak. En ryddig byggeplass vil også redusere risikoen for skader.

Les mer om belysning på byggeplassen her.

Vi gjør proffens hverdag enklere

to håndverkere står inne på en byggeplass og smiler til hverandre

Byggtorgets hjerte hamrer for lokalmiljøet. Det handler om at vi vet hva som er hva, og hvem som er hvem. Vi kjenner sesongene, næringen og de lokale tradisjonene – våre fagfolk er her for å gjøre proffens hverdag enklere.

Byggtorget er en del av Norges største bolig- og byggevarekonsern. Det gir tilgang til markedets beste leverandører og priser, og den beste distribusjonen som sørger for at trelast og byggevarer fra hele verden kommer frem til byggeplassen – uansett hvor i landet du befinner deg.

Proffen prioriteres

Som PROFF hos Byggtorget, vil du alltid bli prioritert. Med Proffnett får du tilgang til markedets beste digitale prosjektverktøy for profesjonelle håndverkere. Her har du tilgang til netthandel, aktive prosjekter og dine avtalepriser døgnet rundt. Du kan også bruke Proffnett som en egen app på mobilen.

Hver måned sender vi ut nyhetsbrev med unike rabatter og tilbud til våre PROFF-kunder, tips fra Byggtorgets eksperter og nyheter fra våre leverandører. Meld deg på nyhetsbrevet her.

Kontakt ditt varehus for å bli kunde og få tilgang til Proffnett. ​

Vi snekres!