Byggtorget logoByggtorget logo
belegningssteinbelegningsstein
belegningssteinbelegningsstein

Guide: Hvordan legge belegningsstein

Et godt grunnarbeid og tålmodighet det du trenger for et vellykket resultat ved legging av belegningsstein. Se hvordan det gjøres her.

Er du på jakt etter nytt dekke til uteplassen eller oppkjørselen? Da bør du sjekke ut belegningsstein. Det er et så og si vedlikeholdsfritt alternativ, med litt kantklipping og spyling er du i mål. Uteplassen får et tidløst utseende, og holder seg fint år etter år.

Du trenger ikke nødvendigvis fagfolk for å legge belegningsstein. Med disse tipsene får du jobben gjort:

Underlag til belegningsstein

belegningsstein

Bilde: Denne modellen viser hvordan underlaget til belegningsstein skal være ved enten lav eller middels trafikkbelastning. Foto: Byggtorget

Et godt underlag når du skal legge stein er viktig for et pent og langvarig resultat.

Les også: Slik får du et flott uterom med minimalt vedlikehold

Før du kan begynne med legging av belegningsstein, må du grave ut eksisterende masse og fylle på med to ulike lag: bærelag og settelag.

Bærelaget

Bærelaget er det nederste laget. Hvor tykt bærelaget må være, og hvor mye du må grave, avhenger av bruk og belastning belegningssteinen blir utsatt for. Er det en gangvei i hagen holder det med 20-25 centimeter på bærelaget, mens en oppkjørsel med biltrafikk vil trenge 35-40 cm.

Bilde: Bruk fiberduk for å skille bærelagsgrusen fra den øvrige massen. Illustrasjon: Asak Miljøstein AS

Fiberduk under belegningsstein

Dersom grunnen består av masser som leire, blandingsmasser og sprengstein er det særlig viktig med fiberduk for å skille massene før du fyller på med bærelagsgrus.

Husk å alltid legge inn fall på 2 centimeter per meter ut fra husveggen.

Bilde: Bærelaget komprimeres med en platevibrator. Illustrasjon: Asak Miljøstein AS

Komprimere underlaget

For å få et jevnt underlag og for å unngå at massene synker sammen over tid, bruker du en platevibrator for å komprimere for hver 15-20 cm med bærelagsgrus som du legger.

Viktig: For at bærelaget skal bli kompakt og for å unngå at massene i settelaget vaskes bort ved regnfall og spyling, må bærelagsgrusen inneholde finstoffer.

Bilde: Kantstein settes i jordfuktig betong. Denne må få tid til å herde før du fortsetter å legge stein. Illustrasjon: ASAK Miljøstein AS

Grunnarbeid kantstein

Lag stabile kanter ved å lage kantavslutninger når bærelaget er ferdig. Bruk kantstein i betong eller granitt som du setter i jordfuktig betong, du kan også bruke kantavslutning i plast som forankres med jordspiker.

Hvilket alternativ du går for avhenger av hva slags belastning dekket utsettes for.

Viktig å huske på om bærelaget:

 1. Bærelaget bygges opp med bærelagsgrus i fraksjon 0/30 eller 0/32
 2. Husk at når du graver må du ta høyde for et settelag på 3-5 cm, belegningssteinene i seg selv vil også bygge noen centimeter
 3. Er det telefarlige masser der du skal legge belegningsstein? Jord og leire kan påvirke hvor tykt bærelag du trenger, undersøk om det er behov for markisolasjon. Spør gjerne en av våre eksperter i ditt lokale byggevarehus, for her kan det være lokale forskjeller.

Settelaget

Settelaget er det øverste laget som belegningssteinene legges på. Slik legger du ut settelaget:

0/8 knust masse som inneholder lite finstoffer er vanlig å bruke. Fordel massen i en tykkelse på 3-5 cm.

Komprimer med platevibrator til du kan gå på underlaget uten å sette fotavtrykk.

Bruk lirer til avretting. Bruk gjerne stål- eller plastrør og lekter i treverk som lirer, og legg de parallelt med hverandre. Grav lirene ned i settelaget og juster til riktig nivå og fall.

Toppen av liren skal være på nivå med undersiden av steinene som skal legges. Dra så en rettholt over lirene for å justere settelaget. Ta et område av gangen og flytt lirene med deg. Fjern så lirene og etterfyll sporene med knust masse og stamp sammen.

stein

Hvordan legge belegningsstein

Å legge selve steinen er ikke vanskelig, men det er viktig at du starter rett.

Med disse stegene får du lagt steinene riktig fra start:

 1. Prøvelegg steinene for å se om det går opp i lengde og bredde. Da sparer du deg for unødvendige feil og kapp.
 2. Ta utgangspunkt i en rett vegg og bruk en vinkel for å forsikre deg om at den første raden du legger blir vinkelrett.
 3. Bruk en snor som hjelpemiddel: Spenn opp snoren fra ende til ende slik at du har en vinkelrett referanse underveis i leggingen. Snoren flytter du etterhvert som du legger.
 4. Husk å utjevne fargeforskjeller fra produksjonen: Bland steiner fra flere paller underveis i leggingen, så unngår du et plutselig fargeskifte og vil få mer naturlige overganger.

Halvforbandt mønster gir stabilitet

For å få et stabilt dekke er det vanlig å legge belegningsstein i et halvforbandt mønster. Det vil si at annenhver rad starter med en kappet, halvstein. Da forskyves skjøtene i forhold til hverandre, noe som gjør det stabilt.

Ved å lage en ramme av hele steiner helt ytterst mot kantene, ofte kalt rulleskift, skaper du mest mulig stabilitet for de kappede steinene. Når du skal kappe steinene, bruker du en steinsaks eller vinkelsliper.

Tips: Steinsaks er mest effektivt, men egner seg ikke til å kappe med bue

Bilde: Slik ser belegningsstein i halvforbandt mønster ut. Illustrasjon: Asak Miljøstein AS

legge steinlegge stein
guide legge belegninssteinguide legge belegninsstein

Å fuge belegningsstein

Etter at all belegningsstein er lagt, må du fuge. Slik gjør du det:

 1. Bruk fugesand og fordel ut over dekket, deretter koster du det ned i fugene.
 2. Etter kosting komprimerer du med en platevibrator og etterfyller fugene der det er behov.

Du får både standard og herdende fugesand, bruker du herdende er det viktig å følge bruksanvisningen. Husk at jo bedre fuger, jo bedre stabilitet vil dekke få. Det vil også hindre kantavskalling og forhindre ugress.

Viktig å huske på om du skal kjøre bil på underlaget:

 • Legg alltid belegningsstein i halvforbandt mønster
 • Legg alltid steinene med lengderetningen på tvers av kjøreretningen