Byggtorget logoByggtorget logo

Proff sentral godkjenning

Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel for bedriften, og viser at du driver seriøst. Via Byggtorgets samarbeidspartner får du hjelp i hele prosessen med utarbeidelse av søknad.

Hva sentral godkjenning er

Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner sett opp mot kravene i byggesaksforskriften.

Foretaket søker sentral godkjenning for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse. Virksomheten må dokumentere kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det søkes om.

Det stilles også krav til kvalitetssikringsrutiner og seriøsitet gjennom blant annet betaling av skatter og avgifter.

Fordeler med å få bistand til søknad om sentral godkjenning

Mange foretak blir ikke godkjent fordi søknaden er mangelfull eller feil utført. I noen tilfeller ser man også at foretaket kan få flere funksjonsområder enn først antatt. Kravene foretaket ditt må oppfylle, samt hvilke funksjonsområder og tiltaksklasse som kan oppnås er for mange et tungt tema å sette seg inn i.

Lar du Byggtorgets samarbeidspartner bistå som veileder får du vite hva du eventuelt mangler for å oppnå ønskede godkjenningsområder. Du kan også få bistand med å utarbeide selve søknaden om sentral godkjenning.

proffselger fra Byggtorget står med ryggen til og snakker til en håndverker

Hjelp hele veien frem til søknad om sentral godkjenning

Få hjelp med både førstegangssøknad, fornyelse, oppgradering og utvidelse. En sentral godkjenning varer i tre år, men behov for oppgradering av tiltaksklasse eller utvidelse av funksjonsområder kan oppstå før denne løper ut. Vår samarbeidspartner kan bistå deg ved å velge riktig løsning dersom dette blir et behov.

Dette får du hjelp til i søknadsprosessen

  • Vurdering av bedriftens organisasjon og samlede kompetanse, og at nødvendige opplysninger foreligger.
  • Godkjenningsområder og tiltaksklasser det er mulig å oppnå.
  • Oversikt over hva som er tilstrekkelig antall prosjekter i forhold til ønskede godkjenningsområder/tiltaksklasser og foretakets kompetanse.
  • Vurdering av innsendte referanseprosjekter med beskrivelser og nødvendige opplysninger.
  • Kontroll på at opplysninger om styringssystemet og revisjonserklæring foreligger. Eventuelt bistand med utarbeidelse av revisjonserklæring.
  • Utfylling av all informasjon i korrekte blanketter/søknadsskjemaer og innsending av søknaden til Direktoratet for byggkvalitet.

Vite mer? Ta kontakt med proffselger hos ditt lokale Byggtorget varehus.