Varehusoversikt

Din handlevogn

Ditt varehus

Handlevognen er tom

Tilbake til forsiden
Byggtorget

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggtorget-butikk

Kan man bygge garasje uten byggesøknad?

I mange tilfeller kan du bygge garasje på egen tomt uten å søke om byggetillatelse eller sende nabovarsel.

Plan- og bygningsloven regulerer om du behøver å søke og varsel for å bygge garasje. Uansett om du har loven på din side, lønner det seg både å kontakte kommunen og varsle naboen før du begynner. Gå gjennom sjekklisten og se om du kan sette opp ny garasje uten å søke.

I disse tilfellene kan du bygge garasje uten søknadsplikt

• Tomta er bebygd. Dvs. det er hytte eller hus på tomta fra før.
• Garasjens bruksareal eller bebygde areal er mindre enn 50 kvm.
• Garasjen er plassert minst 1,0 meter fra andre bygninger på eiendommen.
• Garasjen er plassert minst 1,0 meter fra nabogrensen.
• Garasjen er plassert minst 2,0 meter fra bygning på naboeiendom.
• Ingen skal sove eller bo i garasjen. Det skal ikke være kjøkken, stue, bad, våtrom eller soverom.
• Garasjen skal ikke ha kjeller, men kan ha et mindre oppbevaringsloft.
• Mønehøyden er ikke over 4,0 meter og gesimshøyden er ikke over 3,0 meter.
• Garasjen skal ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.
• Undersøk om området er regulerte til landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift. (LNFR-område)
• Garasjen er minst 100 meter fra sjøen.
• Garasjen skal ikke bygges i et flom- eller rasutsatt område eller område med usikker grunn.
• Bygget er minst 30 meter fra nærmeste jernbanespor.
• Avstander til offentlig vei er mer enn
- 15 meter til gang- og sykkelvei
- 15 meter til kommunal vei
- 50 meter til fylkesvei
- 100 meter til riksvei (50 meter hvis området er uregulert)
• Byggingen gjør ikke at jeg trenger ny eller endret avkjørsel mot vei.
• Har eiendommen din stort nok areal til garasjen du ønsker å sette opp?
• Eiendommen din har en begrensning på hvor mye areal eller volum du kan ha bygninger på. Sjekk situasjonskart eller reguleringsplan.
• Er det andre spesielle forhold som forhindrer bygging? Sjekk informasjon i reguleringsplan, kommuneplanens arealdel, andre plandokumenter eller situasjonskart.

Kommunen gir blant annet svar på:
• Hva du har lov til å bygge på eiendommen din
• Hvor du har lov til å bygge på eiendommen din
• Hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din

Få tak i:
• Situasjonskart for din eiendom
• Reguleringsplan
• Kommuneplanens arealdel
• Kommunale vedtekter

Husk at det er du som er ansvarlig for at alle lover og regler blir fulgt når du bygger.