Byggtorget logoByggtorget logo

Kan man bygge garasje uten byggesøknad?

I mange tilfeller kan du bygge garasje på egen tomt uten å søke om byggetillatelse eller sende nabovarsel.

Plan- og bygningsloven regulerer om du behøver å søke og varsel for å bygge garasje. Uansett om du har loven på din side, lønner det seg både å kontakte kommunen og varsle naboen før du begynner. Gå gjennom sjekklisten og se om du kan sette opp ny garasje uten å søke.

I disse tilfellene kan du bygge garasje uten søknadsplikt

 • Tomta er bebygd. Dvs. det er hytte eller hus på tomta fra før.
 • Garasjens bruksareal eller bebygde areal er mindre enn 50 kvm.
 • Garasjen er plassert minst 1,0 meter fra andre bygninger på eiendommen.
 • Garasjen er plassert minst 1,0 meter fra nabogrensen.
 • Garasjen er plassert minst 2,0 meter fra bygning på naboeiendom.
 • Ingen skal sove eller bo i garasjen. Det skal ikke være kjøkken, stue, bad, våtrom eller soverom.
 • Garasjen skal ikke ha kjeller, men kan ha et mindre oppbevaringsloft.
 • Mønehøyden er ikke over 4,0 meter og gesimshøyden er ikke over 3,0 meter.
 • Garasjen skal ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.
 • Undersøk om området er regulerte til landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift. (LNFR-område)
 • Garasjen er minst 100 meter fra sjøen.
 • Garasjen skal ikke bygges i et flom- eller rasutsatt område eller område med usikker grunn.
 • Bygget er minst 30 meter fra nærmeste jernbanespor.
 • Avstander til offentlig vei er mer enn
  - 15 meter til gang- og sykkelvei
  - 15 meter til kommunal vei
  - 50 meter til fylkesvei
  - 100 meter til riksvei (50 meter hvis området er uregulert)
 • Byggingen gjør ikke at jeg trenger ny eller endret avkjørsel mot vei.
 • Har eiendommen din stort nok areal til garasjen du ønsker å sette opp
 • Eiendommen din har en begrensning på hvor mye areal eller volum du kan ha bygninger på. Sjekk situasjonskart eller reguleringsplan.
 • Er det andre spesielle forhold som forhindrer bygging? Sjekk informasjon i reguleringsplan, kommuneplanens arealdel, andre plandokumenter eller situasjonskart.

Kommunen gir blant annet svar på:

 • Hva du har lov til å bygge på eiendommen din
 • Hvor du har lov til å bygge på eiendommen din
 • Hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din

Få tak i:

 • Situasjonskart for din eiendom
 • Reguleringsplan
 • Kommuneplanens arealdel
 • Kommunale vedtekter

Husk at det er du som er ansvarlig for at alle lover og regler blir fulgt når du bygger.

Din lokale byggevarekjede

Skal du bygge på egen hånd? Da er det godt å vite at vi i Byggtorget er her for deg – uansett hvor du bor. Faktisk finner du oss på flere plasser i Norge enn noen annen byggevarekjede.

Både våre butikker og de som jobber her er forskjellige, men det vi har til felles er et stort hjerte for lokalmiljøet, unik fagkunnskap og et stort ønske om å finne rett løsning for deg som kunde.

Dersom du helst skulle fått alt Ferdig Snekra, kan en del av våre byggevarehus hjelpe deg med dette. Vi tilbyr også Klikk & Hent i vår nettbutikk, da plukker vi varene ferdig for deg, helt kostnadsfritt, og sender deg en sms når bestillingen din kan hentes.

Handler du ofte, kan det være praktisk å søke om Byggtorget Byggekonto. Med felles faktura får du enklere oversikt over byggekostnadene i prosjektet ditt, samtidig som det kan være praktisk å ha mulighet til ekstra finansiering i bakhånd, dersom det skulle bli et behov for det.

Mange av våre byggevarehus tilbyr også utlån av henger.

PS! Har du et lite prosjekt i nærmiljøet du brenner for? Nå kan du søke om midler fra Byggtorgets Plankefond – kanskje blir nettopp ditt byggeprosjekt realisert i år!

Byggtorget – et hjerte som hamrer for lokalmiljøet

Bilde av Jonas Lad hos Byggtorget Ring Bygg