• Våleveien 25, 3083 Holmestrand
  • Stengt nå
  • 33064080
Lukk
Produkter
Foto: Natre

Velg vinduer som holder kulden ute

Valg av vinduer handler både om utseende, materialvalg, farge og glasstype, men oppi det hele må du må ikke glemme hvor godt det isolerer. Da bør du kjenne til det litt kryptiske ordet U-verdi.

Rent teknisk er U-verdien et mål på hvor mye varme som passerer gjennom en kvadratmeter av en gitt bygningsdel ved en temperaturforskjell på én grad celsius. Litt mer folkelig forklart kan vi si at det forteller oss hvor godt bygningsdelen isolerer. Jo lavere U-verdien er, jo bedre varmeisolerende egenskaper har bygningsdelen. U-verdi oppgis for en rekke ulike produkter, blant annet dører, vinduer og isolasjon.

I TEK17 stilles det krav til at vinduer skal ha en gjennomsnittlig U-verdi på 0,8, men har du vinduer fra 80 eller 90-tallet ligger U-verdien kanskje på et sted mellom 1,6 til 2,4. Legger vi til at en tiendels reduksjon i U-verdi tilsvarer en årlig energibesparelse på 10 kWh per kvadratmeter vindusareal, skjønner du fort at du fyrer mye for kråkene med gamle vinduer. På et normalt hus utgjør vinduene typisk 5 – 15 % av fasadearealet, men kan faktisk stå for så mye som 40 % av varmetapet.

U-verdien på et vindu skal alltid oppgis for vinduskonstruksjonen samlet sett. Det vil si at både glass, ramme og karm har betydning. Derfor er det viktig å ikke se seg blind på glasset når du vurderer U-verdien.