Varehusoversikt

Din handlevogn

Ditt varehus

Handlevognen er tom

Tilbake til forsiden
Byggtorget

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggtorget-butikk

Tettesystemer - riktige produkter gir tette tak og vegger

For at huset ditt skal være godt og varmt hele året, er det to ting som er spesielt viktig. For det første må det være godt isolert, og for det andre er du avhengig av at det er tett. Er ikke huset tett, vil nemlig vinden blåse inn i isolasjonen og redusere isolasjonsevnen betraktelig. Derfor bruker vi vindsperre i plateformat eller duk over isolasjonen når vi bygger hus.

Når det gjelder taket, er det selvsagt vesentlig at det er tett slik at vann ikke trenger inn i huset og lager skade. Dette oppnås ved å bruke egne produkter for tetting, i tillegg til primærtekkingen (takstein, plater eller liknede). Disse produktene kalles ofte for undertak og det mest vanlige er å bruke en form for duk som leveres på rull.

Tettesystemer til tak

Det finnes flere typer undertak, og måten de lages på er litt ulik fra produsent til produsent. Felles for de fleste er imidlertid at det er en form for membran som skal beskytte mot at vann og fukt kan trenge inn i takkonstruksjonen. Mange av dem er diffusjonsåpne, som betyr at de slipper ut fukt. Enten det dreier seg om fukt fra byggeperioden eller fukt som oppstår i forbindelse med normal bruk av bygget. Denne egenskapen bidrar til å forhindre at det oppstå fukt- og råteskader.

Bilde: Isola Tyvek undertak er utstyrt med et fuktabsorberende filt, som bidrar til å forhindre fuktproblemer. (Foto: Isola)

Hvilket undertaksprodukt du velger er avhengig av hva slags takløsning det er på huset ditt. Her spiller flere elementer inn, blant annet om taket har taktro eller ikke. Enkelte produkter, slik som Skarpnes 700 SK², er nemlig ment for montering på taktro, mens andre er ment for montering direkte på taksperrene. Skarpnes DiffteQ 220SK² er et eksempel på sistnevnte.

Undertak som monteres direkte på taksperrene er typisk litt kraftigere enn de som skal monteres på taktro, blant annet fordi de har sikring mot gjennomtramp. En del undertak kan også monteres på begge typer underlag, slik som:

  • Enkelte undertak i Isola Tyvek Klimasystem
  • Undertak i Halotex-serien fra Mataki

Bilde: Illustrasjon av Mataki Halotex undertak (Foto: Mataki)


Du må også ta hensyn til hvordan øverste etasje i huset ser ut. Det kan for eksempel være forskjellige behov for ulike produkter om du har et kaldt loft som ikke er luftet, kontra et kaldt loft som faktisk er luftet. Er takplanet isolert, kan det også skape forskjeller. Tak som er isolert, men har luftespalte, kan kreve en annen undertaksløsning enn tak der isolasjonen ligger helt opp mot taktroen.

Bilde: Isola vindsperre (Foto: Isola)

Det siste du må ta hensyn til, er hvilken tekking du skal ha på taket. Med takstein eller stålpanner trenger du typisk et annet undertak enn om du skal ha skifer eller torvtak. For å gjøre det riktige valget, er det med andre ord viktig at du vet hvordan takkonstruksjonen på ditt hus er. Den er ikke nødvendigvis lik som hos naboen.

snekker monterer Hunton vindsperre på ytterveggene

Bilde: Hunton vindsperre i trefiber. (Foto: Hunton)

Vindsperrer til vegg

Når det gjelder vindsperrer til vegg, finnes det to hovedtyper av produkter du kan velge mellom:

  • Vindsperre i plateform
  • Vindsperre på rull (duk)

Bilde: Vindsperre på rull fra Mataki. (Foto: Mataki)

Begge deler gir et godt sluttresultat, er diffusjonsåpne og beskytter huset på en god måte. Det er imidlertid også noen forskjeller. Går du for en vindsperre i plateformat, trenger du for eksempel ikke ekstra avstiving av bygget i byggeperioden da platene gir tilstrekkelig avstiving i seg selv. Med vindsperre på rull er det ofte nødvendig å montere skråbånd eller stag for å stive av bygget. Vindtettplater lages i hovedsak av gips og trefiber, og ønsker du plater basert på en kortreist og miljøsertifisert råvare når du vindtette huset ditt, kan du gå for plater av trefiber fra Hunton.

For å lage platene brukes restkapp fra sagbrukene i Innlandet, som defibreres til trefiber og gjøres om til produkter. Dermed utnyttes hele tømmerstokken på en bærekraftig måte. For hvert tre som hugges ned, plantes et nytt. Vindsperrer av trefiber håndterer fukt på en god måte og reduserer farene for kondensskader. Impregnerte fibre gjør at platene håndterer fukt spesielt godt.

En ytterligere fordel er at platene isolerer godt – faktisk isolerer en 12 mm. tykk trefiberplate like godt som 10 mm. mineralull. Det betyr at du reduserer problemet med kuldebroer over eksempelvis stendere i ytterveggene. Dette er ikke nødvendigvis noe du merker i det daglige, men spiller en rolle for byggets totale U-verdi og isolasjonsevne.

Fleksibelt med vindsperre på rull

Velger du vindsperre på rull, er det fordelaktig at dukene kommer i store format som gjør at du kan dekke store arealer på kort tid. En duk veier selvsagt også mindre enn plateprodukter, slik at den i seg selv er enkel å bære med seg. Den er med andre ord enklere å håndtere enn store plater.

Bilde: Isola vindsperre på rull. (Foto: Isola)

Duken er dessuten fleksibel, lett å tilpasse og festes som regel med stifter. Har du en stifthammer for hånden, går det svært raskt å feste duken. Nye typer tape, slik som Isola Flexwrap 60 og Mataki Halotex TB 100, gjør det også lett å tette skikkelig rundt gjennomføringer som ikke har standardmål. Da en vindsperreduk er svært tynn, bygger den også minimalt i konstruksjonen. Vindsperreduker inneholder ikke organisk materialer, og er derfor ikke utsatt for råte eller liknende.

Vær obs på at ulike typer vindsperre, og undertak for den del, har ulike egenskaper når det gjelder hvor lenge de kan stå utildekket. Det finnes produkter som kan stå utildekket i alt fra seks uker til seks måneder før UV-strålene begynner å tære på dem.

Bruk riktig tilbehør

Alle leverandører av vindsperrer og undertaksprodukter leverer tilbehørsprodukter til sine vindsperrer og undertaksprodukter. Eksempler på tilbehør er rørmansjetter, ulike typer tape, ferdige hjørneløsninger, rims, fugemasse og svillemembran. Det er viktig å være klar over at mange eller alle produktene som regel inngår i helhetlige systemer, og må brukes for å få systemgodkjenning eller utvidede garantier. Du gjør med andre ord svært lurt i å sjekke hvilke krav din leverandør stiller før du går til det skrittet å bruke andre produkter.

Leverandørens garantier forutsetter selvsagt også korrekt montering. Det kan for eksempel dreie seg om at skjøter skal klemmes med klemlister og at overganger skal forsegles på korrekt måte med riktig tape. Det er svært viktig å følge leverandørens monteringsanvisning.