:

For å se sortiment og informasjon om din fortrukne Byggtorget-butikk

Tenk på HMS når du bruker elektroverktøy

Som håndverker bruker du mye elektrisk verktøy, og i mange tilfeller kan det være helserisiko knyttet til bruken av dem. Blant annet derfor stiller arbeidsmiljøforskriftene krav til opplæring i bruk av arbeidsutstyr, og det er arbeidsgiver som har plikt til å gi denne opplæringen. Hvilke verktøy det skal gis opplæring i, skal baseres på en enkel risikoanalyse av arbeidsoppgavene bedriften utfører.

Skulle du ikke ha fått kursing, er det greit å vite at all informasjonen et sikkerhetskurs skal inneholde, faktisk finnes et annet sted. Nemlig i bruksanvisningen til verktøyet. Derfor er det alltid lurt å lese gjennom den – og har du den ikke i papirform kan du som regel finne den på nettet.

Håvard Aune hos Byggtorget Hell er dessuten opptatt av HMS-fordelene du får ved å bruke batteriverktøy kontra nett- og luftdrevne verktøy:

– Ved å bruke batteriverktøy slipper du ledninger og slanger som setter seg fast og ligger i veien slik at du kan snuble. Det er spesielt viktig når du jobber i stillas eller andre steder i høyden, og er en fordel byggmestere vi er i kontakt med ofte nevner, sier Håvard.

Og når vi snakker om arbeid i høyden, er Håvard også rask med å understreke at det også finnes sikkerhetsutstyr for verktøyet:

– Leverandørene har flere typer sikkerhetsutstyr som forhindrer at verktøyet kan ramle ned fra taket eller stillaset og skade personer eller gjenstander. Flere håndverkere burde bruke slikt utstyr for å sikre seg selv og omgivelsene, understreker han.

Pass på vibrasjoner og støv

Går vi tilbake til litt mer klassisk HMS, er det blant annet viktig å være obs på vibrasjoner. Det gjelder i særlig grad når du bruker verktøy som har slagfunksjon - eksempelvis borhammere, slagtrekkere, bajonettsager og muttertrekkere. De lager såpass mye vibrasjon i både hånd og arm at du kan risikere kroniske helseskader om du ikke er bevisst på hvilke vibrasjonsverdier de faktisk gir.

Det finnes faktisk grenser for hvor mye vibrasjon du kan utsettes for i løpet av en dag, og overstiger du grenseverdiene skal du faktisk legge ned arbeidet med elektroverktøyet resten av dagen. For å redusere effektene av vibrasjoner er det som regel lurt av bedriften å investere i verktøy som reduserer vibrasjonen mot håndtakene. Dette finnes for stort sett alle typer verktøy der vibrasjoner kan utgjøre en helserisiko.

Støv utgjør også en typisk helserisiko og er noe man bør tenke på i forbindelse med verktøy som bearbeider materialer. Enten det dreier seg om sager, slipemaskiner, bormaskiner eller annet. Her er det viktig å være klar over hva slags støv du forholder deg til og bruke en støvsuger som er egnet for jobben. Det finnes støvsugere for tre ulike støvklasser:

- L – vanlig støv som er regnet som ufarlig

- M – mindre partikler fra eksempelvis boring og slipestøv fra gips eller treverk

- H – helseskadelig støv fra for eksempel asbest, bly, bitumen, muggsporer og liknende

Det beste er alltid å koble støvsugeren direkte på verktøyet slik at det meste av støvet samles opp ved kilden. En del verktøy har også integrerte støvkassetter som gjør at du ikke trenger en støvsuger.

Selvsagt må du også huske å bruke riktig hørselvern for å beskytte ørene. For å få god nok beskyttelse er det dessuten viktig at du bruker det hele dagen – kun noen få minutter uten å bruke det kan faktisk skade hørselen din.