:

For å se sortiment og informasjon om din fortrukne Byggtorget-butikk

Tar du vare på laserverktøyet?

Krysslasere, linjelasere, roterende laser og alt hva det nå kalles, har overtatt mye av jobben som tidligere var forbeholdt verktøy som vater og loddsnorer. I de fleste tilfeller gjør de jobben både raskere og mer nøyaktig enn de tradisjonelle verktøyene, men det forutsetter at de faktisk sender ut rette linjer. Da er det viktig å være klar over at den som bruker laserverktøyet spiller en viktig rolle.

Moderne laserverktøy er nemlig fullstappet med avansert elektronikk og finjusterte komponenter som skal sørge for størst mulig presisjon. Blir elektronikk og komponenter skadet kan du risikere svekket nøyaktighet og skjeve laserlinjer. Det kan bli en dyrekjøpt erfaring, og vi tipper det er svært få som har lyst til å stå i en situasjon der det viser seg at krysslaseren har sendt ut skjeve linjer en hel dag.

Håndteres med varsomhet

Selv om mange typer laserverktøy kan skilte med at de er falltestet og skal kunne tåle fall på eksempelvis to meter, er det viktig at du alltid håndterer dem med varsomhet. Vi kunne godt laget en lang liste på ting du ikke bør gjøre med en lasermåler, men egentlig holder det å si at du bør behandle den på samme måte som du behandler din egen telefon. Det er en ganske grei rettesnor å forholde seg til for de fleste.

Som regel følger det også med en koffert eller veske til oppbevaring. Når lasermåleren ikke er i bruk eller du har den med deg i bilen, bør du oppbevare den der for best mulig beskyttelse. Før du legger den i vesken eller kofferten bør du gjøre det til en vane å rengjøre den for eventuelt skitt og støv. Da er du sikker på at det ikke skaper problemer neste gang du skal bruke den. Har du brukt laserverktøyet i fuktige omgivelser bør du dessuten tørke den før du legger den bort.

Med varsom håndtering og riktig oppbevaring kommer lasermåleren til å holde årevis uten problemer.

Må tåle omgivelsene

Ut over varsom bruk og riktig oppbevaring, er det fornuftig å velge laserverktøy ut fra omgivelsene dere jobber i. Da er det viktig at du velger en modell med riktig IP-klassifisering, og her finnes det ulike varianter:

- IP65, som betyr at måleren er helt støvtett og motstår spyling fra alle retninger uten å ta skade

- IP64, som betyr at målerener helt støvtett og motstår vannsprut, men ikke spyling, fra alle retninger uten å ta skade

- IP54, som betyr at måleren er beskyttet mot støv, men ikke helt støvtett, og motstår vannsprut fra alle retninger uten å ta skade

Jobber du mye innendørs på byggeplasser der det mest støvete arbeidet er ferdig, kan en måler med IP-klassifisering 54 være et passende valg. Dersom du jobber du mye utendørs eller på plasser med mye finkornet støv, bør du vurdere å gå for høyere IP-klassifisering for å unngå at ytre påvirkninger kan gjøre skade.