Varehusoversikt

Din handlevogn

Ditt varehus

Handlevognen er tom

Tilbake til forsiden
Byggtorget

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din foretrukne Byggtorget-butikk

Riktig valg av vinduer, og riktig utførelse er viktig for å bygge etter TEK17

Byggteknisk forskrift (TEK17) er som kjent en forskrift om tekniske krav for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. For vinduer, omfatter TEK17 særlig krav til energieffektivitet, men også krav til blant annet sikkerhetsglass.

Kravene til energieffektivitet

Alle bygninger, unntatt hytter under 70 m2, skal bygges slik at de oppnår et minstekrav for U-verdi. I forskriften er det oppgitt U-verdi for yttervegger, tak, gulv på grunn og mot det fri og U-verdi vindu og dør (inkludert karm/ramme).

Krav til U-verdi

Boligbygning eller hytte

>150 m2
m2 U-verdi: ≤ 0,80

Hytte

70-150
U-verdi: ≤ 1,2

Mulighetene innenfor TEK17 – omfordeling

De ulike kravene for U-verdi for yttervegg, tak, gulv og vindu/dører skal i prinsippet oppfylles hver for seg, men i forskriften gis det mulighet til å fravike kravene ved såkalt omfordeling.

Det er viktig å huske på at omfordelingen bare kan gjøres innenfor minimumskravene – og det er en viktig forutsetning om at det totale varmetapet for bygningen IKKE øker. Det betyr for eksempel at hvis du øker U-verdien til vinduene, så må noen av de andre U-verdiene (vegg, gulv, osv.) justeres nedover slik at det totale varmetapet fortsatt er det samme.

Omfordeling er også mulig ved å justere glassarealet: I TEK17 er den maksimale glass-/vindusandelen økt til 25% – som samsvarer godt med mange moderne bygg.

Krav til sikkerhetsglass

Et annet sentralt kapittel i TEK17 er kapittel 12 og paragraf 12-17 Vindu og andre glassfelt. Her er det verdt å merke seg at vindu og andre glassfelt, som ved knusing kan påføre skade på person eller husdyr, skal sikres mot sammenstøt og fall opp til høyde minimum 0,8 m over gulv.